ჩვენი საწარმო

სამკერვალოს ისტორია

1927 წლიდან დღემდე

სამკერვალო «იმერი» 90 წლიანი სამუშაო გამოცდილების მქონე ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანიაა, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობს მსოფლიო ბაზარზე მომუშავე კომპანიებთან და სთავაზობს ნებისმიერ დაინტერესებულ მომხმარებელს მაღალი ხარისხის ტანისამოსს არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით.

«იმერი» ორიენტირებულია ქალისა და მამაკაცის ტანსაცმლის კერვაზე და 20 წელზე მეტია, წარმოებული პროდუქციის სრულ ექსპორტს (95%) ახორციელებს ამერიკისა და დასავლეთ ევროპის ბაზრებისთვის.

ფაბრიკა ერთდროულად მუშაობს რამოდენიმე სტილის სხვადასხვა მოდელზე. პარტნიორთა მოთხოვნების შესაბამისად და მათ მიერვე შემოთავაზებული მასალით/ფურნიტურით ახორციელებს მოდელების ტექნოლოგიურ დამუშავებას, ქმნის პროდუქციას, უზრუნველყოფს მათ დახარისხებას, საბოლოო სახის მიცემასა და მიწოდებას დანიშნულების ადგილზე.

შესაძლებლობები

dsafsdfdsaf

მენეჯმენტი

სამკერვალო «იმერი» 90 წლიანი სამუშაო გამოცდილების მქონე ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანიაა, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობს მსოფლიოს ბაზარზე მომუშავე კომპანიებთან და სთავაზობს ნებისმიერ დაინტერესებულ მომხმარებელს მაღალი ხარისხის ტანისამოსს

სამკერვალო «იმერი» 90 წლიანი სამუშაო გამოცდილების მქონე ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანიაა, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობს მსოფლიოს ბაზარზე მომუშავე კომპანიებთან და სთავაზობს ნებისმიერ დაინტერესებულ მომხმარებელს მაღალი ხარისხის ტანისამოსს

სამკერვალო «იმერი» 90 წლიანი სამუშაო გამოცდილების მქონე ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანიაა, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობს მსოფლიოს ბაზარზე მომუშავე კომპანიებთან და სთავაზობს ნებისმიერ დაინტერესებულ მომხმარებელს მაღალი ხარისხის ტანისამოსს

სამკერვალო «იმერი» 90 წლიანი სამუშაო გამოცდილების მქონე ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანიაა, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობს მსოფლიოს ბაზარზე მომუშავე კომპანიებთან და სთავაზობს ნებისმიერ დაინტერესებულ მომხმარებელს მაღალი ხარისხის ტანისამოსს

სამკერვალო «იმერი» 90 წლიანი სამუშაო გამოცდილების მქონე ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანიაა, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობს მსოფლიოს ბაზარზე მომუშავე კომპანიებთან და სთავაზობს ნებისმიერ დაინტერესებულ მომხმარებელს მაღალი ხარისხის ტანისამოსს

ჩვენი საიმედო პარტნიორები

კომპანია 1997 წლიდან თანამშრომლობს გერმანულ კომპანია «ლებეკთან» («Lebek”), რომელიც ამ დრომდე მის ერთ-ერთ უმსხვილეს და უმთავრეს პარტნიორად ითვლება.